Projecten Bureau LWPC

 

Projectnaam: Mantelkring® Den Haag, OpenJeHart® Den Haag

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag

Website:

www.mantelkring.nl

www.openjehart.nu

In samenwerking met:

Den Haag: start in vier stadsdelen

Mantelkring Den Haag wordt in eerste instantie ingericht voor alle mantelzorgers van deze gemeente. In eerste instantie starten we met groepen van max. 20 personen in 4 stadsdelen.

Via Mantelkring bieden wij laagdrempelige ondersteuning die goed aansluit op de behoeften van de Haagse mantelzorgers. Dit doen we door te werken aan de volgende zaken:
– Uitbreiding bijeenkomsten lotgenoten;
– Vergroten toegankelijkheid respijtvoorzieningen zoals thuisopvang, dagopvang, een logeerhuis en vormen van informele zorg.

Mantelkring gaat van start in de stadsdelen Segbroek, Escamp, Loosduinen en Centrum Transvaal.

Ook begin 2017 starten in Loosduinen twee groepen van OpenJeHart, waarvan een groep speciaal is gericht op 75-plussers.

 

Projectnaam: OpenJeHart®, Mantelkring®

Opdrachtgever: Gemeente Lelystad

Website:

www.openjehart.nu

www.mantelkring.nl

Lelystad gaat eenzamen en mantelzorgers extra ondersteunen

De gemeente Lelystad gaat vanaf september extra ondersteuning bieden aan mensen met een klein sociaal netwerk en mantelzorgers. Bureau LWPC gaat deze speciale projecten uitvoeren in nauwe samenwerking met Welzijn Lelystad. Het gaat hierbij om twee nieuwe initiatieven, Mantelkring® (www.mantelkring.nl) en OpenJeHart® (www.openjehart.nu), die onder meer in Dronten al tot goede resultaten hebben geleid.

Sociale eenzaamheid
Uit onderzoek (GGD Flevoland, 2012) blijkt dat sociale eenzaamheid in Lelystad veel voorkomt. Het project OpenJeHart Lelystad richt zich speciaal op mensen die hun sociale netwerk willen vergroten. Het haakt daarbij aan bij de sociale wijkteams die al in de stadsdelen actief zijn. Het is de bedoeling om mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen.

Overbelasting
Een andere doelgroep die aandacht krijgt zijn de mantelzorgers. Mantelzorgers zijn mensen die in hun naaste omgeving zorg verlenen aan een naaste. Overbelasting ligt daarbij op de loer. In Lelystad is gebleken dat maar liefst 30 procent van de Lelystedelingen mantelzorg verleend (Nota Informele Zorg Lelystad, 2013-2016). Mantelkring Lelystad brengt deze mantelzorgers met elkaar in contact.

De projecten worden in samenwerking met Welzijn Lelystad uitgevoerd door Bureau LWPC. Eind september gaan de groepen van start. Vanaf januari 2017 starten 3 extra groepen.

Projectnaam: OpenJeHart®

Opdrachtgever: Eigen project Bureau LWPC

Website: www.openjehart.nu

OpenJeHart® brengt mensen in beweging

OpenJeHart® is bestemd voor mensen die samen met anderen letterlijk en figuurlijk weer in beweging willen komen. OpenJeHart® doet dit met het aanbieden van een uitgebreide activiteitenagenda die mensen in staat stelt om nieuwe contacten op te doen. Mannen en vrouwen, jong of oud, single of in een relatie, van welke nationaliteit dan ook, iedereen is welkom.

Wandelen en gezonde maaltijd
Basis van OpenJeHart® zijn de wekelijkse wandelingen. Gewoon om lekker te bewegen, maar ook om gesprekken met anderen aan te knopen wanneer je dat wilt. Een mooi onderdeel is de gelegenheid om wekelijks met elkaar een gezonde maaltijd te nuttigen.

Professionele begeleiding
De begeleiding van de groepen van OpenJeHart® is in handen van professionele en gecertificeerde coaches. Via bijvoorbeeld speciale thema-avonden is er ook de mogelijkheid te werken aan persoonlijke groei. Ook initiatieven en ideeën vanuit de groep voor een activiteit worden vaak gezamenlijk ingevuld.

Wederkerigheid
De ervaring leert dat de deelnemers onderling veel voor elkaar kunnen betekenen. Er ontstaat een nieuw sociaal netwerk waarbij mensen een beroep op elkaar kunnen doen.

Door mij aan te sluiten bij OpenJeHart krijg ik weer contact met andere mensen waar ik mijn verhalen mee kan delen. Hierdoor kan ik positief in ‘t leven staan en ‘t beter aan. Het delen van mijn verhaal is wat ik nodig had.

Anja (61)

Projectnaam: SOEP!

Opdrachtgever: Gemeente Dronten

Uitvoering: Bureau LWPC

Co-sponsoren

RB_logo_rgbadidas

SOLANA LOGO

Soep! met ambassadeur Hakim Ziyech

SOEP! (Samen Op Expeditie (met) Poen!) is bedoeld voor jongeren uit gezinnen met weinig financiële middelen. We geven hen handvatten om hen vertrouwd te maken met de praktische en emotionele aspecten van geld en alles wat daarbij hoort. Het gaat erom Wie je bent en niet Wat je hebt.

Toekomst
Wij stellen in dit projectplan twee stromingen centraal, waarmee we zowel groepsgewijs als per individuele deelnemer de vraag “Hoe vul je je toekomst in op zowel persoonlijk als financieel gebied?” willen beantwoorden. Doel van het project is om zowel een emotionele als een puur praktische bewustwording te bewerkstelligen.

Waarde van geld
Met dit project willen we ons met name richten op jongeren tussen 14 en 18 jaar (met een speling van 12 tot 20 jaar), die deel uitmaken van gezinnen die op of rondom bijstandsniveau leven. Door met name deze jongeren bewust te maken van de letterlijke en figuurlijke waarde van geld, maak je hen tot kritische consumenten in plaats van tot schuldenaren van de toekomst.

Media

Er was volop aandacht in de media voor het project SOEP! De Drontenaar maakte onderstaande reportage over het bezoek van de jongeren aan een wedstrijd van FC Twente en hun ontmoeting met Hakim Ziyech. Kijk ook op de mediapagina.

Projectnaam: Mantelkring®

Opdrachtgever: Gemeente Dronten

Website: www.mantelkring.nl

Mantelkring Dronten

Mantelkring® is opgezet vanuit de gedachte “Wie zorgt voor de mensen die zorgen”. Speciaal ontwikkeld voor het ondersteunen van mantelzorgers (respijtzorg), met als doel deze vaak overbelaste groep te verbinden met anderen en zichzelf.

Zware zorgtaak
Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor iemand in hun naaste omgeving. Vaak een familielid, een ouder of schoonouder, of een partner of kind. Maar wie zorgt er nou voor deze mensen die deze vaak zware zorgtaak op zich nemen?

Overbelasting
In de gemeente Dronten is speciaal ter ondersteuning van de mantelzorgers zelf de Mantelkring Dronten opgezet. Veel mantelzorgers komen vaak onvoldoende toe aan wat tijd voor zichzelf. Overbelasting ligt op de loer, vooral wanneer je ook nog gewoon een baan hebt naast de zorg die je verleent voor een naaste. Want waar moet jij terecht met al je vragen? Wanneer is er voor jou even tijd om te ontspannen, wanneer je steeds maar klaar moet staan voor een ander?

Door mij aan te sluiten bij Mantelkring wordt er nu voor mij gezorgd. Ik kan mijn verhaal delen, er zijn activiteiten die speciaal voor mij geregeld worden en heb zelfs een kring van mensen om mij heen verzameld waar ik een beroep op kan doen.

Jolien (37 jaar)