ZamenEen

In cijfers

Waar

Gemeente Dronten

Looptijd

Vanaf maart 2019

Partners

Diverse samenwerkingspartners binnen de coalitie. Zie www.zamen-een.nl.

Uit de startnotitie:
‘De gemeente Dronten kent binnen haar grenzen Bureau LWPC, dat op basis van de uitgangspunten Vinden, Verbinden en Borgen een aanpak heeft ontwikkeld en die elders al succesvol toepast. Eind 2016 heeft de gemeente Dronten deze organisatie ook in Dronten ingeschakeld voor Mantelkring. De werkwijze van Bureau LWPC sluit volledig aan bij de nota ‘Aanzet’ van beide netwerken, hetgeen voor de voorbereidingswerkgroep reden was om juist hen in te gaan zetten als projectbureau.’

LWPC projectbureau bij coalitievorming eenzaamheid

Bureau LWPC is begin dit jaar aangesteld als projectbureau om in Dronten de coalitie tegen eenzaamheid tot stand te brengen. Vanaf 15 maart ging deze coalitie onder de naam ZamenEen van start met 29 deelnemende organisaties. Op 20 september zijn daar 14 nieuwe organisaties bij gekomen.

Bureau LWPC zorgt bij deze coalitievorming voor de begeleiding van de voorbereidende werkgroep. De tweede fase is inmiddels ook gestart waarbij de verdere uitbouw van de coalitie vorm krijgt. LWPC is hier betrokken bij het opzetten van een telefonisch Contactpunt, deskundigheidsbevordering onder de coalitiepartners, cursussen voor de doelgroep. Ook verzorgt LWPC de marketingcommunicatie in de vorm van een speciale website, mailings en het samenstellen van een activiteitenagenda.

Ook landelijk heeft de Dronter coalitie inmiddels aandacht getrokken. Op 20 september organiseerde LWPC de bijeenkomst waarbij wethouder Peter van Bergen namens de gemeente Dronten het landelijk coalitieakkoord ondertekende. Bureau LWPC is ook betrokken bij de komst van minister Hugo de Jonge naar Dronten op 16 december.

Opdrachtgevers

 

OpenJeHart

In cijfers

Waar
Alle 40 Albert Heijn filialen in Den Haag.
Looptijd
December 2018 – januari 2019.
Partners
Albert Heijn Den Haag, projectgroep lokale betrokkenheid.

AH Den Haag en OpenJeHart samen tegen eenzaamheid

Albert Heijn en Bureau LWPC met het project hebben in de maanden december 2018 en janauri 2019 nauw samengewerkt om extra aandacht te geven aan eenzaamheidsbestrijding in de 40 filialen van AH in Den Haag.

Supermarktmanager Johan Roodenrijs (projectmanager lokale betrokkenheid AH Den Haag): ,,OpenJeHart is een van onze partners waar we graag samen mee optrekken rond dit thema. Ook vooral omdat OpenJeHart niet alleen in december, maar het hele jaar door actief is. Op deze manier kunnen we ook structureel iets aan de opvolging doen.’’

Liane Wolfert van OpenJeHart. ,,We kunnen na de signalering in de winkels ook de opvolging invullen. Mensen die zich bij ons aansluiten houden we in beeld. Er is begeleiding door professionele coaches. De AH winkels als ‘vindplaats’ voor onze doelgroep is ideaal.’’ De samenwerking krijgt in de loop van 2019 een vervolg.

Lees het hele persbericht over de samenwerking.

Opdrachtgevers

Mantelkring

In cijfers

Waar
Den Haag (alle stadsdelen)
Looptijd
Vanaf juni 2016 tot heden
Partners

Diverse samenwerkingspartners.

Vanaf 2018 in alle stadsdelen

De gemeente Den Haag koos in 2016 voor pilottrajecten met Mantelkring in de stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Centrum (Transvaal) en Escamp. Vanwege de goede resultaten werd in 2017 besloten om dit uit te breiden naar alle acht stadsdelen.

Activiteiten
Bureau LWCP organiseert daarbij via Mantelkring een uitgebreid activiteitenprogramma, waarbij mantelzorgers in hun eigen stadsdeel mee kunnen doen aan wekelijkse wandelingen, themabijeenkomsten, creatieve salons en weekenduitjes.

Opleiding
Begeleiding van mantelzorgers vindt plaats door professionele coaches. Zij krijgen daarbij opleidingsprogramma, met aandacht voor deskundigheidsbevordering en persoonlijke groei. Doelstelling is dat Mantelkring na implementatie duurzaam functioneert, waarbij verbindingen worden gelegd met de in Den Haag al bestaande mantelzorg ondersteunende projecten.

Opdrachtgevers

Mantelzorg Award

OpenJeHart

In cijfers

Waar
Den Haag (alle stadsdelen)
Looptijd
Oktober 2016 tot heden
Partners
Nauwe samenwerking met de welzijnsorganisaties in Den Haag.

Sociale structuren versterken

OpenJeHart wil mensen letterlijk en figuurlijk weer in beweging brengen, waarbij zij nieuwe sociale contacten kunnen opdoen. In 2016 startte de gemeente Den Haag met een pilottraject in het stadsdeel Loosduinen. Medio 2018 zijn in alle stadsdelen groepen van OpenJeHart actief.

Vriendschapsvorming
Bij OpenJeHart gebeurt dit door mensen met elkaar te verbinden op basis van een gevarieerd activiteitenprogramma, onder professionele begeleiding. Het proces van vriendschapsvorming wordt methodisch ondersteund door hiertoe opgeleide coaches.

Sociaal netwerk
Ontspanning, gezelligheid, iets voor elkaar doen en tegelijkertijd goed voor jezelf zorgen staan bij OpenJeHart voorop. Ons motto daarbij is: niets moet, alles mag! De ervaring leert dat de deelnemers onderling veel voor elkaar kunnen betekenen. Er ontstaat een nieuw sociaal netwerk waarbij mensen een beroep op elkaar kunnen doen.

Opdrachtgevers

Mantelkring

In cijfers

Waar
Dronten (kernen Dronten, Swifterbant, Biddinghuizen)
Looptijd
Vanaf juni 2016 tot heden
Partners
Meerpaal Welzijn

Ondersteuning in alle kernen

Mantelkring is opgezet vanuit de gedachte ‘Wie zorgt voor de mensen die zorgen’. Speciaal ontwikkeld voor het ondersteunen van mantelzorgers (respijtzorg), met als doel deze vaak overbelaste groep te verbinden met anderen en zichzelf.

In alle kernen
In de gemeente Dronten startte drie jaar geleden de eerste groep van Mantelkring in de kern Dronten. Inmiddels zijn ruim 75 mantelzorgers aangesloten. Begin dit jaar besloot de gemeente Dronten ook in de plaatsen Biddinghuizen en Swifterbant een groep op te starten, plus een extra groep in de kern Dronten. De uitbreiding werd met een aantal bijzondere high teas luister bij gezet, met als afsluiting een concert van Koos Alberts in de theaterzaal van de Meerpaal. Zoals bekend is Joke Alberts de landelijke ambassadeur van Mantelkring.

Opdrachtgevers

Mantelzorg Award

OpenJeHart

In cijfers

Waar
Dronten
Looptijd
OpenJeHart is gestart in oktober 2016 en actief sinds de start.
Partners

Proeftuin Dronten, waar het begon

Dronten is de eerste plaats waar OpenJeHart is gestart in 2012. Het project draait autonoom en zonder financiele ondersteuning van de gemeente.

Idee Liane Wolfert
OpenJeHart ontstond naar een idee van de huidige directeur van Bureau LWPC, Liane Wolfert. ,,Ik had destijds een idee om mensen met elkaar te verbinden volgens een bepaald concept. Het moest een combinatie zijn van wandelen, wekelijks de mogelijkheid om samen te eten, activiteiten, maar ook leerzame bijeenkomsten. Dit heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot het concept zoals het nu door vele gemeente worden omarmt. Dronten was een leuke proeftuin dus, en het project draait daar nog steeds zonder financiele ondersteuning middels subsidies. We dragen dit vanuit Bureau LWPC met veel plezier zelf.”

Opdrachtgevers

Lichtspoor

In cijfers

Waar
Den Haag
Looptijd
Half november 2018 tot beging januari 2019.
Partners

Vraagelkaar, Bureau Graswortel

Hagenaars ontmoeten hun stadsgenoot

Bureau LWCP verzorgde eind 2017 in opdracht van de gemeente Den Haag de volledige campagne rond de maand tegen de eenzaamheid. Hiervoor werd het concept ‘Lichtspoor’ bedacht. Stadsbreed is een uitgebreide activiteitenagenda ontwikkelt om buurtgenoten met elkaar te verbinden.

Bontje lichtkaravaan
Een bonte lichtkaravaan trok daarbij in de donkere decembermaand door de stad. Bureau LWPC vulde het overkoepelende projectmanagement in en zorgde voor de volledig uitgewerkte marketing- en communicatieconcepten en onderdelen zoals vormgeving, tekstredactie, invulling social media en publiciteit.

Opdrachtgever

Samen Op Expeditie (met) Poen! (SOEP!)

In cijfers

Waar
Dronten
Looptijd
Gedurende 2016 en 2017.
Partners
Welzijn Meerpaal, sponsoring Rabobank, Adidas

Hakim Ziyech als inspirerend ambassadeur

SOEP! (Samen Op Expeditie (met) Poen!) is bedoeld voor jongeren uit gezinnen met weinig financiële middelen. We geven hen handvatten om hen vertrouwd te maken met de praktische en emotionele aspecten van geld en alles wat daarbij hoort. Het gaat erom Wie je bent en niet Wat je hebt. Voetballer Hakim Ziyech is de inspirerende ambassadeur van dit project.

Waarde van geld
Met dit project willen we ons met name richten op jongeren tussen 14 en 18 jaar (met een speling van 12 tot 20 jaar), die deel uitmaken van gezinnen die op of rondom bijstandsniveau leven. Doel van het project is om zowel een emotionele als een puur praktische bewustwording te bewerkstelligen. Door met name deze jongeren bewust te maken van de letterlijke en figuurlijke waarde van geld, maak je hen tot kritische consumenten in plaats van tot schuldenaren van de toekomst.

Opdrachtgever

Bemiddeling overheid / burgers

In cijfers

Waar
Stichtse Vecht
Looptijd
Medio 2017.
Partners
Gemeente Stichtse Vecht.

Intermediair in Stichtse Vecht

Wethouder Linda van Dort (gemeente Stichtse Vecht):
,,Liane is zo’n vrouw waar je je direct veilig bij voelt. Ze geeft het gevoel dat ze echt wil weten wat je bezig houdt. Dit in combinatie met een zakelijke houding en een grote mate van perfectie. Ik heb dit mogen ervaren toen Liane met haar collega voor de gemeente Stichtse Vecht een communicatie onderzoek onder 25 bewonerscommissies heeft gehouden. Als wethouder GebiedsgerichtWerken heb ik Liane gevraagd een onderzoek te doen met als bedoeling om de communicatielijnen tussen de gemeente en de verschillende bewonersgroepen te hernieuwen.”

Open met elkaar in gesprek
,,In twee avonden heeft ze de gevoeligheden, defecten en kansen van de vertegenwoordigers van de bewonerscommissies en de gemeente in kaart gebracht. Tijdens de presentatie van de bevindingen is zowel de bewoners als vertegenwoordiging van de gemeente een spiegel voor gehouden. Maar op een manier die ons helpt om in de toekomst open met elkaar in gesprek te gaan.”

Opdrachtgever

OpenJeHart

In cijfers

Waar

Lelystad

Looptijd

Oktober 2016 tot heden

Partners

Welzijn Lelystad

Sociale structuren versterken

OpenJeHart wil mensen letterlijk en figuurlijk weer in beweging brengen, waarbij zij nieuwe sociale contacten kunnen opdoen. In 2016 startte de gemeente Den Haag met een pilottraject in het stadsdeel Loosduinen. Medio 2018 zijn in alle stadsdelen groepen van OpenJeHart actief.

Vriendschapsvorming
Bij OpenJeHart gebeurt dit door mensen met elkaar te verbinden op basis van een gevarieerd activiteitenprogramma, onder professionele begeleiding. Het proces van vriendschapsvorming wordt methodisch ondersteund door hiertoe opgeleide coaches.

Sociaal netwerk
Ontspanning, gezelligheid, iets voor elkaar doen en tegelijkertijd goed voor jezelf zorgen staan bij OpenJeHart voorop. Ons motto daarbij is: niets moet, alles mag! De ervaring leert dat de deelnemers onderling veel voor elkaar kunnen betekenen. Er ontstaat een nieuw sociaal netwerk waarbij mensen een beroep op elkaar kunnen doen.

Opdrachtgevers

Mantelkring

In cijfers

Waar

Lelystad

Looptijd

Vanaf juni 2016 tot heden

Partners

In Lelystad: Welzijn Lelystad

Vanaf 2018 in alle stadsdelen

De gemeente Den Haag koos in 2016 voor pilottrajecten met Mantelkring in de stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Centrum (Transvaal) en Escamp. Vanwege de goede resultaten werd in 2017 besloten om dit uit te breiden naar alle acht stadsdelen.

Activiteiten
Bureau LWCP organiseert daarbij via Mantelkring een uitgebreid activiteitenprogramma, waarbij mantelzorgers in hun eigen stadsdeel mee kunnen doen aan wekelijkse wandelingen, themabijeenkomsten, creatieve salons en weekenduitjes.

Opleiding
Begeleiding van mantelzorgers vindt plaats door professionele coaches. Zij krijgen daarbij opleidingsprogramma, met aandacht voor deskundigheidsbevordering en persoonlijke groei. Doelstelling is dat Mantelkring na implementatie duurzaam functioneert, waarbij verbindingen worden gelegd met de in Den Haag al bestaande mantelzorg ondersteunende projecten.

Opdrachtgevers

Mantelzorg Award

Zorginnovatiewedstrijd

In cijfers

Waar

Flevoland

Looptijd

2015

Partners

Provincie Flevoland

Zorginnovatiewedstrijd Betere Zorg? Mijn Idee

Bureau LWPC verzorgde het campagnemanagement van de zorginnovatiewedstrijd Betere Zorg? Mijn Idee!
Provincie Flevoland wil hiermee een bijdrage leveren aan het leefbaar houden van Flevoland, zowel in de stad als op het platteland.

Gezond en veilig oud worden
Wat kan de Provincie Flevoland doen om in 2030 dé provincie te zijn waarin zorg en welzijn op een zodanig creatieve en innovatieve manier zijn georganiseerd dat het prettig leven en gezond en veilig oud worden is? Het doel van de zorginnovatiewedstrijd is het leveren van een bijdrage aan het dichten van het gat tussen zorgvraag en (betaalbaar) zorgaanbod door het stimuleren van slimme, technische innovaties. De innovaties richten zich op de provinciale thema’s ouderen, eenzaamheidsbestrijding, chronisch zieken, gehandicapten en vrijwilligers/mantelzorgers.

Opdrachtgevers