OpenYourHeart International Students

OpenYourHeart International Students is gericht op de support van internationale studenten vanuit verschillende culturen. Juist zij, die vanwege de culturele- en taalbarrières toch vaak al moeilijk aansluiting vinden in het gastland, worden heel hard getroffen door de contactbeperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt. Velen ervaren nu dan ook een dubbel isolement: zowel ten opzichte van hun studie als tegenover het gastland. Dit doet een appèl op hun veerkracht.

Doelgroep
We richten ons met OpenYourHeart International op internationale HBO- en WO-studenten tussen 18 en 25 jaar die behoefte hebben aan uitbreiding van hun sociale contacten; aan betekenisvolle relaties met zichzelf en anderen; aan afname van sociale en/of emotionele eenzaamheid; aan normalisering van sombere gevoelens; aan inzicht in cultuurverschillen; aan structuur en een divers activiteitenaanbod waardoor ze zich meer thuis voelen in Nederland.

Doelstellingen OpenYourHeart International Students

  • Normaliseren van gevoelens die veelal bij veranderingen in het leven horen en de drempels om hierover te praten wegnemen.
  • Het structurele contact en daarmee gepaard gaande opgebouwde vertrouwen maken het mogelijk om aandacht te hebben voor eventuele onderliggende, niet direct zichtbare problematiek.
  • Inclusie vormt een sleutelbegrip. We willen dat internationale studenten zich welkom voelen en ervaren dat zij actief meedoen in de samenleving en erbij horen.
  • Netwerkvergroting op individueel niveau, opdat iedere deelnemende student deel uitmaakt van een sociaal netwerk en een vangnet heeft om bij moeilijke momenten op terug te vallen – en omgekeerd zelf ook anderen tot steun kan zijn. ‘Ertoe doen’ is zeer effectief bij (het voorkomen van) eenzaamheid.
  • Aansluiten op de faciliteiten die vanuit de opleidingen al geboden worden. Hoe aansprekend het aanbod ook is: soms is de drempel te hoog om eraan deel te nemen simpelweg te hoog wanneer je geen gezelschap hebt. Ook de buurtsportcoaches kunnen hierbij betrokken worden. Lees meer>>>

OpenJeHart Aandachtcentrum

In cijfers

Waar

Zeewolde / Swifterbant

Looptijd

2020 – 2021

Partners

Welzijnsinstellingen in Zeewolde en Swifterbant

OpenJeHart breidt uit in Zeewolde en Swifterbant

OpenJeHart is vanaf 2021 ook uitgebreid in Zeewolde en Swifterbant. In beide plaatsen gaan groepen van start waarbij mensen met een klein sociaal netwerk letterlijk en figuurlijk weer in beweging worden gebracht met een activiteitenprogramma. De initiatieven zijn mede tot stand gekomen door bijdragen uit het VSB Fonds en de Rabobank.

OpenJeHart brengt mensen letterlijk en figuurlijk (weer) in beweging en in contact met anderen. Onder het motto ‘alles mag, niets moet’ kan men onder meer deelnemen aan de wekelijkse wandelingen, regelmatige creatieve salons, maandelijkse zondaguitjes en leerzame bijeenkomsten die bijdragen aan persoonlijke groei.

OpenJeHart beschikt ook over een Aandachtcentrum, dat gespecialiseerd is in telefonische ondersteuning.

De WachtVerzachter

In cijfers

Waar

Gemeente Dronten

Looptijd

2021

Partners

Saskia Schurman (Eigenwijze Saskia)

Gemeente Dronten gaat mensen met psyschische kwetsbaarheid extra onderstunen

In de gemeente Dronten komt extra ondersteuning voor het welzijn van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het project De WachtVerzachter richt zich met name op wie moet wachten op hulpverlening GGZ, waardoor de kans bestaat dat problemen zich verergeren. Het project is ontwikkeld door Liane Wolfert (Bureau LWPC) en Saskia Schurman.

Het is juist in de periode dat mensen in afwachting zijn van verdere professionele hulp dat zij extra ondersteuning krijgen. Zodat zij tijdens het wachten al kunnen werken aan herstel en er niet alleen voor komen te staan. Dit kan een positieve invloed hebben op de duur van de behandeling en begeleiding. Maar ook preventie en nazorg zijn belangrijke speerpunten.

Wethouder Peter van Bergen: ‘Het kan erg vervelend zijn wanneer je te lang moet wachten op hulp, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Met het project De WachtVerzachter richten we ons juist op deze tussenliggende periode, waarvan we weten dat dit langer duurt dan gewenst. Maar ook voor mensen die mentaal een steuntje in de rug kunnen gebruiken en of aarzelen om de stap naar de hulpverlening te doen is aandacht.’

Opdrachtgevers

 

 

 

OpenJeHart Aandachtcentrum

In cijfers

Waar

Den Haag

Looptijd

2020 – 2021

Partners

Rabobank Haaglanden, Haagse Community tegen Eenzaamheid

Het A Team ten strijde tegen eenzaamheid onder jongeren

Ze zijn zich er maar al te goed van bewust: eenzaamheid kan ook onder jongeren een groot probleem zijn. Daarom kwamen de leden van de Jongerenraad van Rabobank Regio Den Haag op het idee om aan de slag te gaan met dit thema. Met hulp van het OpenJeHart Aandachtcentrum gaan zij nu zelf de eenzaamheid onder hun leeftijdsgenoten te lijf.

Het nieuwe Aandachtcentrum voor jongeren moet contacten leggen met jeugdigen in de leeftijd van 18 tot 27 jaar die kampen met eenzaamheidsgevoelens. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringen die er al zijn bij het bestaande Aandachtcentrum voor volwassenen in Den Haag. Liane Wolfert van het OpenJeHart Aandachtcentrum: ,,De deelnemende jongeren krijgen trainingen waarbij ze meer leren over eenzaamheid. Zij zijn ook degenen die de contacten opbouwen met hun leeftijdsgenoten uit de doelgroep. Dit zal in eerste instantie door regelmatig contact via (beeld)bellen, e-mailen of WhatsApp zijn. De opgedane ervaringen worden mogelijk weer gebruikt voor een vervolgtraject, waarbij ook fysieke ontmoetingen en activiteiten kunnen worden opgezet. Dat hangt ook af van de wensen die we zoal gaan horen. ’’

Opdrachtgevers

 

ZamenEen

In cijfers

Waar
Gemeente Dronten
Looptijd
Vanaf maart 2019
Partners
Diverse samenwerkingspartners binnen de coalitie. Zie www.zamen-een.nl.

Uit de startnotitie:
‘De gemeente Dronten kent binnen haar grenzen Bureau LWPC, dat op basis van de uitgangspunten Vinden, Verbinden en Borgen een aanpak heeft ontwikkeld en die elders al succesvol toepast. Eind 2016 heeft de gemeente Dronten deze organisatie ook in Dronten ingeschakeld voor Mantelkring. De werkwijze van Bureau LWPC sluit volledig aan bij de nota ‘Aanzet’ van beide netwerken, hetgeen voor de voorbereidingswerkgroep reden was om juist hen in te gaan zetten als projectbureau.’

LWPC projectbureau bij coalitievorming eenzaamheid

Bureau LWPC is begin dit jaar aangesteld als projectbureau om in Dronten de coalitie tegen eenzaamheid tot stand te brengen. Vanaf 15 maart ging deze coalitie onder de naam ZamenEen van start met 29 deelnemende organisaties. Op 20 september zijn daar 14 nieuwe organisaties bij gekomen.

Bureau LWPC zorgt bij deze coalitievorming voor de begeleiding van de voorbereidende werkgroep. De tweede fase is inmiddels ook gestart waarbij de verdere uitbouw van de coalitie vorm krijgt. LWPC is hier betrokken bij het opzetten van een telefonisch Contactpunt, deskundigheidsbevordering onder de coalitiepartners, cursussen voor de doelgroep. Ook verzorgt LWPC de marketingcommunicatie in de vorm van een speciale website, mailings en het samenstellen van een activiteitenagenda.

Ook landelijk heeft de Dronter coalitie inmiddels aandacht getrokken. Op 20 september organiseerde LWPC de bijeenkomst waarbij wethouder Peter van Bergen namens de gemeente Dronten het landelijk coalitieakkoord ondertekende. Bureau LWPC is ook betrokken bij de komst van minister Hugo de Jonge naar Dronten op 16 december.

Opdrachtgevers

 

OpenJeHart

In cijfers

Waar
Alle 40 Albert Heijn filialen in Den Haag.
Looptijd
December 2018 – januari 2019.
Partners
Albert Heijn Den Haag, projectgroep lokale betrokkenheid.

AH Den Haag en OpenJeHart samen tegen eenzaamheid

Albert Heijn en Bureau LWPC met het project hebben in de maanden december 2018 en janauri 2019 nauw samengewerkt om extra aandacht te geven aan eenzaamheidsbestrijding in de 40 filialen van AH in Den Haag.

Supermarktmanager Johan Roodenrijs (projectmanager lokale betrokkenheid AH Den Haag): ,,OpenJeHart is een van onze partners waar we graag samen mee optrekken rond dit thema. Ook vooral omdat OpenJeHart niet alleen in december, maar het hele jaar door actief is. Op deze manier kunnen we ook structureel iets aan de opvolging doen.’’

Liane Wolfert van OpenJeHart. ,,We kunnen na de signalering in de winkels ook de opvolging invullen. Mensen die zich bij ons aansluiten houden we in beeld. Er is begeleiding door professionele coaches. De AH winkels als ‘vindplaats’ voor onze doelgroep is ideaal.’’ De samenwerking krijgt in de loop van 2019 een vervolg.

Lees het hele persbericht over de samenwerking.

Opdrachtgevers

Mantelkring

In cijfers

Waar
Den Haag (alle stadsdelen)
Looptijd
Vanaf juni 2016 tot heden
Partners
Diverse samenwerkingspartners.

Vanaf 2018 in alle stadsdelen

De gemeente Den Haag koos in 2016 voor pilottrajecten met Mantelkring in de stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Centrum (Transvaal) en Escamp. Vanwege de goede resultaten werd in 2017 besloten om dit uit te breiden naar alle acht stadsdelen.

Activiteiten
Bureau LWCP organiseert daarbij via Mantelkring een uitgebreid activiteitenprogramma, waarbij mantelzorgers in hun eigen stadsdeel mee kunnen doen aan wekelijkse wandelingen, themabijeenkomsten, creatieve salons en weekenduitjes.

Opleiding
Begeleiding van mantelzorgers vindt plaats door professionele coaches. Zij krijgen daarbij opleidingsprogramma, met aandacht voor deskundigheidsbevordering en persoonlijke groei. Doelstelling is dat Mantelkring na implementatie duurzaam functioneert, waarbij verbindingen worden gelegd met de in Den Haag al bestaande mantelzorg ondersteunende projecten.

Opdrachtgevers

Mantelzorg Award

OpenJeHart

In cijfers

Waar
Den Haag (alle stadsdelen)
Looptijd
Oktober 2016 tot heden
Partners
Nauwe samenwerking met de welzijnsorganisaties in Den Haag.

Sociale structuren versterken

OpenJeHart wil mensen letterlijk en figuurlijk weer in beweging brengen, waarbij zij nieuwe sociale contacten kunnen opdoen. In 2016 startte de gemeente Den Haag met een pilottraject in het stadsdeel Loosduinen. Medio 2018 zijn in alle stadsdelen groepen van OpenJeHart actief.

Vriendschapsvorming
Bij OpenJeHart gebeurt dit door mensen met elkaar te verbinden op basis van een gevarieerd activiteitenprogramma, onder professionele begeleiding. Het proces van vriendschapsvorming wordt methodisch ondersteund door hiertoe opgeleide coaches.

Sociaal netwerk
Ontspanning, gezelligheid, iets voor elkaar doen en tegelijkertijd goed voor jezelf zorgen staan bij OpenJeHart voorop. Ons motto daarbij is: niets moet, alles mag! De ervaring leert dat de deelnemers onderling veel voor elkaar kunnen betekenen. Er ontstaat een nieuw sociaal netwerk waarbij mensen een beroep op elkaar kunnen doen.

Opdrachtgevers

Mantelkring

In cijfers

Waar
Dronten (kernen Dronten, Swifterbant, Biddinghuizen)
Looptijd
Vanaf juni 2016 tot heden
Partners
Meerpaal Welzijn

Ondersteuning in alle kernen

Mantelkring is opgezet vanuit de gedachte ‘Wie zorgt voor de mensen die zorgen’. Speciaal ontwikkeld voor het ondersteunen van mantelzorgers (respijtzorg), met als doel deze vaak overbelaste groep te verbinden met anderen en zichzelf.

In alle kernen
In de gemeente Dronten startte drie jaar geleden de eerste groep van Mantelkring in de kern Dronten. Inmiddels zijn ruim 75 mantelzorgers aangesloten. Begin dit jaar besloot de gemeente Dronten ook in de plaatsen Biddinghuizen en Swifterbant een groep op te starten, plus een extra groep in de kern Dronten. De uitbreiding werd met een aantal bijzondere high teas luister bij gezet, met als afsluiting een concert van Koos Alberts in de theaterzaal van de Meerpaal. Zoals bekend is Joke Alberts de landelijke ambassadeur van Mantelkring.

Opdrachtgevers

Mantelzorg Award

OpenJeHart

In cijfers

Waar
Dronten
Looptijd
OpenJeHart is gestart in oktober 2016 en actief sinds de start.
Partners

Proeftuin Dronten, waar het begon

Dronten is de eerste plaats waar OpenJeHart is gestart in 2012. Het project draait autonoom en zonder financiele ondersteuning van de gemeente.

Idee Liane Wolfert
OpenJeHart ontstond naar een idee van de huidige directeur van Bureau LWPC, Liane Wolfert. ,,Ik had destijds een idee om mensen met elkaar te verbinden volgens een bepaald concept. Het moest een combinatie zijn van wandelen, wekelijks de mogelijkheid om samen te eten, activiteiten, maar ook leerzame bijeenkomsten. Dit heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot het concept zoals het nu door vele gemeente worden omarmt. Dronten was een leuke proeftuin dus, en het project draait daar nog steeds zonder financiele ondersteuning middels subsidies. We dragen dit vanuit Bureau LWPC met veel plezier zelf.”

Opdrachtgevers

Lichtspoor

In cijfers

Waar
Den Haag
Looptijd
Half november 2018 tot beging januari 2019.
Partners
Vraagelkaar, Bureau Graswortel

Hagenaars ontmoeten hun stadsgenoot

Bureau LWCP verzorgde eind 2017 in opdracht van de gemeente Den Haag de volledige campagne rond de maand tegen de eenzaamheid. Hiervoor werd het concept ‘Lichtspoor’ bedacht. Stadsbreed is een uitgebreide activiteitenagenda ontwikkelt om buurtgenoten met elkaar te verbinden.

Bontje lichtkaravaan
Een bonte lichtkaravaan trok daarbij in de donkere decembermaand door de stad. Bureau LWPC vulde het overkoepelende projectmanagement in en zorgde voor de volledig uitgewerkte marketing- en communicatieconcepten en onderdelen zoals vormgeving, tekstredactie, invulling social media en publiciteit.

Opdrachtgever

Samen Op Expeditie (met) Poen! (SOEP!)

In cijfers

Waar
Dronten
Looptijd
Gedurende 2016 en 2017.
Partners
Welzijn Meerpaal, sponsoring Rabobank, Adidas

Hakim Ziyech als inspirerend ambassadeur

SOEP! (Samen Op Expeditie (met) Poen!) is bedoeld voor jongeren uit gezinnen met weinig financiële middelen. We geven hen handvatten om hen vertrouwd te maken met de praktische en emotionele aspecten van geld en alles wat daarbij hoort. Het gaat erom Wie je bent en niet Wat je hebt. Voetballer Hakim Ziyech is de inspirerende ambassadeur van dit project.

Waarde van geld
Met dit project willen we ons met name richten op jongeren tussen 14 en 18 jaar (met een speling van 12 tot 20 jaar), die deel uitmaken van gezinnen die op of rondom bijstandsniveau leven. Doel van het project is om zowel een emotionele als een puur praktische bewustwording te bewerkstelligen. Door met name deze jongeren bewust te maken van de letterlijke en figuurlijke waarde van geld, maak je hen tot kritische consumenten in plaats van tot schuldenaren van de toekomst.

Opdrachtgever

Bemiddeling overheid / burgers

In cijfers

Waar
Stichtse Vecht
Looptijd
Medio 2017.
Partners
Gemeente Stichtse Vecht.

Intermediair in Stichtse Vecht

Wethouder Linda van Dort (gemeente Stichtse Vecht):
,,Liane is zo’n vrouw waar je je direct veilig bij voelt. Ze geeft het gevoel dat ze echt wil weten wat je bezig houdt. Dit in combinatie met een zakelijke houding en een grote mate van perfectie. Ik heb dit mogen ervaren toen Liane met haar collega voor de gemeente Stichtse Vecht een communicatie onderzoek onder 25 bewonerscommissies heeft gehouden. Als wethouder GebiedsgerichtWerken heb ik Liane gevraagd een onderzoek te doen met als bedoeling om de communicatielijnen tussen de gemeente en de verschillende bewonersgroepen te hernieuwen.”

Open met elkaar in gesprek
,,In twee avonden heeft ze de gevoeligheden, defecten en kansen van de vertegenwoordigers van de bewonerscommissies en de gemeente in kaart gebracht. Tijdens de presentatie van de bevindingen is zowel de bewoners als vertegenwoordiging van de gemeente een spiegel voor gehouden. Maar op een manier die ons helpt om in de toekomst open met elkaar in gesprek te gaan.”

Opdrachtgever

OpenJeHart

In cijfers

Waar
Lelystad
Looptijd
Oktober 2016 tot heden
Partners
Welzijn Lelystad

Sociale structuren versterken

OpenJeHart wil mensen letterlijk en figuurlijk weer in beweging brengen, waarbij zij nieuwe sociale contacten kunnen opdoen. 

Vriendschapsvorming
Bij OpenJeHart gebeurt dit door mensen met elkaar te verbinden op basis van een gevarieerd activiteitenprogramma, onder professionele begeleiding. Het proces van vriendschapsvorming wordt methodisch ondersteund door hiertoe opgeleide coaches.

Sociaal netwerk
Ontspanning, gezelligheid, iets voor elkaar doen en tegelijkertijd goed voor jezelf zorgen staan bij OpenJeHart voorop. Ons motto daarbij is: niets moet, alles mag! De ervaring leert dat de deelnemers onderling veel voor elkaar kunnen betekenen. Er ontstaat een nieuw sociaal netwerk waarbij mensen een beroep op elkaar kunnen doen.

Opdrachtgevers

Mantelkring

In cijfers

Waar
Lelystad
Looptijd
Vanaf juni 2016 tot heden
Partners
In Lelystad: Welzijn Lelystad

Vanaf 2018 in alle stadsdelen

De gemeente Den Haag koos in 2016 voor pilottrajecten met Mantelkring in de stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Centrum (Transvaal) en Escamp. Vanwege de goede resultaten werd in 2017 besloten om dit uit te breiden naar alle acht stadsdelen.

Activiteiten
Bureau LWCP organiseert daarbij via Mantelkring een uitgebreid activiteitenprogramma, waarbij mantelzorgers in hun eigen stadsdeel mee kunnen doen aan wekelijkse wandelingen, themabijeenkomsten, creatieve salons en weekenduitjes.

Opleiding
Begeleiding van mantelzorgers vindt plaats door professionele coaches. Zij krijgen daarbij opleidingsprogramma, met aandacht voor deskundigheidsbevordering en persoonlijke groei. Doelstelling is dat Mantelkring na implementatie duurzaam functioneert, waarbij verbindingen worden gelegd met de in Den Haag al bestaande mantelzorg ondersteunende projecten.

Opdrachtgevers

Mantelzorg Award

Zorginnovatiewedstrijd

In cijfers

Waar
Flevoland
Looptijd
2015
Partners
Provincie Flevoland

Zorginnovatiewedstrijd Betere Zorg? Mijn Idee

Bureau LWPC verzorgde het campagnemanagement van de zorginnovatiewedstrijd Betere Zorg? Mijn Idee!
Provincie Flevoland wil hiermee een bijdrage leveren aan het leefbaar houden van Flevoland, zowel in de stad als op het platteland.

Gezond en veilig oud worden
Wat kan de Provincie Flevoland doen om in 2030 dé provincie te zijn waarin zorg en welzijn op een zodanig creatieve en innovatieve manier zijn georganiseerd dat het prettig leven en gezond en veilig oud worden is? Het doel van de zorginnovatiewedstrijd is het leveren van een bijdrage aan het dichten van het gat tussen zorgvraag en (betaalbaar) zorgaanbod door het stimuleren van slimme, technische innovaties. De innovaties richten zich op de provinciale thema’s ouderen, eenzaamheidsbestrijding, chronisch zieken, gehandicapten en vrijwilligers/mantelzorgers.

Opdrachtgevers