Elke situatie is net even anders

Soms komt het aan op maatwerk. Als gemeente een moeizame relatie met burgerinitiatieven? Wij verbinden en verzorgen de sessies waarbij u weer tot elkaar komt

Concepten uitbouwen
Voor gemeentes, welzijnsorganisaties, stichtingen of andere maatschappelijke initiatieven ontwikkelt Bureau LWPC oplossingen op maat. Verbinding maken tussen verschillende partijen en/of standpunten vormt daarbij een speerpunt. Het kan hier gaan om dagvoorzitterschap, de begeleiding van een serie bijeenkomsten of om langduriger inzet op basis van consultancy. We verzorgen de verslaglegging van het geheel en kunnen desgewenst zowel de interne als externe communicatie op ons nemen.

Stellingenspel
Een praktijkvoorbeeld is de gemeente Stichtse Vecht, voor wie we tijdens een aantal bijeenkomsten via een uitgekiend Stellingenspel een opbouwende dialoog tussen de bewonerscommissies en de gemeentelijke beleidsambtenaren op gang hebben gebracht. De resultaten van deze onderzoeksopdracht hebben we helder en objectief beschreven en gebundeld.

Zorginnovatiewedstijd
Voorbeelden van langduriger betrokkenheid zijn het (weer) op gang brengen van projecten, zoals de coördinatie en begeleiding van het Odensehuis Zeewolde en het projectleiderschap van de Zorginnovatiewedstrijd van de provincie Flevoland.

 

Bureau LWPC timmert enorm aan de weg met diverse sociale programma’s waarbij op korte termijn grote groepen deelnemers geactiveerd worden. Met inmiddels 22 groepen en meer dan 1000 deelnemers in diverse steden, is dat een hele uitdaging.

Dit lukt niet zonder een adequaat ICT programma. Bureau LWPC doet dit met behulp van ons in eigen huis ontwikkeld softwareprogramma, de SmartRollout Workbench. Als ICT partner van Bureau LWPC dragen we graag bij aan hun succes.

Mark Bloemendaal

Directeur SmartRollout, ICT-partner

Maatwerk in de praktijk

Even voorstellen: Anja

Even voorstellen: Anja

Wie ondersteuning krijgt via de WachtVerzachter komt uit bij het Aandachtcentrum, dat zorgt voor telefonische ondersteuning. Deze ondersteuning wordt veelal gegeven door ervaringsdeskundigen. Een van hen is Anja, die in het verleden te kampen kreeg met psychische klachten, maar uiteindelijk toch weer in een betaalde baan terecht kwam.

Lees meer

… Marijke

,,Vorig jaar overleed mijn man geheel onverwacht. We deden alles samen. Ik had er veel behoefte aan om met de wintermaanden in het vooruitzicht andere mensen te ontmoeten. In m’n eentje gaan wandelen beviel me niet. Het is nu zo fijn dat ik het gezellig kan hebben met de groep van OpenJeHart. Ik kijk er elke week naar uit.”