Van plan naar project

Het ontwikkelen van een plan begint vaak met de (h)erkenning, inventarisatie en analyse van een bepaalde problematiek. Daar start de gezamenlijke reis met onze opdrachtgevers.

Helder stappenplan
Uitgangspunt daarbij is uiteraard altijd een helder stappenplan. We stellen het gewenste resultaat centraal en werken daar samen met de opdrachtgever naartoe. Waar we nadrukkelijk rekening mee houden is de bestaande situatie en hoe wij daar op kunnen aanhaken. Welke expertise is al binnen organisaties aanwezig, waar is aanvulling nodig?

Breed gedragen
Om tot een breder gedragen projectplan gaan we niet alleen met managers of beleidsmedewerkers rond de tafel, maar ook met de mensen uit het werkveld. Wetenschappelijke onderbouwing, nader onderzoek onder de doelgroep, het behoort allemaal tot de mogelijkheden die we kunnen inpassen in het concept projectvoorstel. Dit kan worden aangevuld met alle opties, beoogde resultaten en bijbehorende kosten.

Duurzaamheid
Met de opdrachtgever stemmen we het tijdspad af. Welke termijnen passen daarbij en hoe ziet het ideale projectteam eruit? Welke functieprofielen en karakters horen daarbij? En hoe kan een en andere in uren worden omgezet. We houden nadrukkelijk rekening met de duurzaamheid; bij alle projecten die we ontwikkelen en uitrollen staat de borging en de overdraagbaarheid voorop.

Ons talent als projectbureau ligt in het verhelderen van problemen en deze vervolgens omzetten in voor iedereen begrijpelijke taal. Vanuit die kracht ontwikkelen we projecten en trainingen waarbij de focus ligt op mensen in kwetsbare omstandigheden. We bedenken niet alleen de ideeen en omschrijven deze in projectplannen, maar zijn ook nog eens in staat om deze plannen uit te voeren.

Sandra van den Berg

Projectontwikkelaar Bureau LWPC

Ontwikkelen in de praktijk

Even voorstellen: Anja

Even voorstellen: Anja

Wie ondersteuning krijgt via de WachtVerzachter komt uit bij het Aandachtcentrum, dat zorgt voor telefonische ondersteuning. Deze ondersteuning wordt veelal gegeven door ervaringsdeskundigen. Een van hen is Anja, die in het verleden te kampen kreeg met psychische klachten, maar uiteindelijk toch weer in een betaalde baan terecht kwam.

Lees meer

… Henk

 

,,20 jaar geleden zag mijn leven er van het ene op het andere moment compleet anders uit. Mijn vrouw raakte gedeeltelijk verlamd. Ik dacht aanvankelijk dat ik de zorg aan kon, maar uiteindelijk liep ik vast. Nu ga ik elke woensdag naar Mantelkring. We slepen elkaar er doorheen.”