We leiden lokale mensen op

Bureau LWPC is ook een trainings- en opleidingsbureau. Voor om- of bijscholing van zorgprofessionals, of begeleiding van vrijwilligers naar een betaalde baan en detachering. Binnen onze projecten voor kwetsbare mensen bieden we ook speciale trainingen aan voor de doelgroep, zoals de Vriendschapstraining en de Cursus Creatief Leven. De persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers staat daarbij in alle gevallen centraal.

De trainingen van Bureau LWPC zijn aanvankelijk ontwikkelt om eigen mensen verder op te leiden. De afkorting LWPC zegt daarbij iets over de ontstaansgeschiedenis van onze organisatie: Liane Wolfert Personal Coaching. Basis hierbij zijn de basisvaardigheden van de methodiek die zo kenmerkend is voor het merendeel van onze projecten. Hieruit zijn mooie groeitrajecten ontstaan, van bijvoorbeeld vrijwilligers die nu als professionele coach worden ingezet.

Opfrissen en bijscholen
Kenmerkend bij de uitvoering en borging van onze projecten is dat we lokale mensen inzetten en verder opleiden. Structurele begeleiding is via intervisies in groepsverband opgezet. Hierdoor is de continuiteit en duurzaamheid van het project gewaardborgd. Inmiddels kunnen een breed traject aan trainingen aanbieden voor organisaties in het sociaal-maatschappelijk terrein. Bureau LWPC wordt daarbij vaak gevraagd voor onze frisse blik op de materie. Het kan daarbij gaan om een opfriscursus, om- of bijscholing op diverse terreinen.

Persoonlijkheidsprofielen
Op zowel individueel als groepsniveau bieden wij coachende begeleiding op basis van Lumina Spark persoonlijkheidsprofielen. Lumina Spark is een instrument dat teams en individuen inzicht geeft in hun eigen kracht, mogelijkheden en communicatievoorkeuren. Dat maakt het bij uitstek geschikt als middel voor het verbeteren van de samenwerking binnen een team op basis van wederzijds begrip.

,,Ik ben nu al een aantal jaren als coach actief bij meerdere groepen. Het is erg mooi werk. Ik doe graag dingen voor een ander. In dit geval biedt ik een luisterend oor, steun en advies. Soms uit ervaring en soms aan de hand wat ik tijdens mijn opleiding bij Bureau LWPC heb geleerd.”

Lia Geers

Coach bij Mantelkring en OpenJeHart

Trainen in de praktijk

Even voorstellen: Anja

Even voorstellen: Anja

Wie ondersteuning krijgt via de WachtVerzachter komt uit bij het Aandachtcentrum, dat zorgt voor telefonische ondersteuning. Deze ondersteuning wordt veelal gegeven door ervaringsdeskundigen. Een van hen is Anja, die in het verleden te kampen kreeg met psychische klachten, maar uiteindelijk toch weer in een betaalde baan terecht kwam.

Lees meer

… Jessica

 

,,Mantelkring is er dus echt voor mij, zodat ik gezien en gehoord word! Ik heb even een ochtend of avond voor mijzelf, natuurlijk hebben we het wel eens over degene waarvoor we zorgen maar we proberen ons tijdens de wandeling en thema-avonden vooral op onszelf te richten, wat misschien heel raak klinkt maar wel heel goed werkt. Hierdoor kan ik mijn taak als mantelzorger beter aan.”