Mensen verbinden en vooruit helpen

Onze gereedschappen creëren beweging

Bureau LWPC verbindt mensen. Wij doen dat vanuit onze missie; steun bieden aan mensen in kwetsbare omstandigheden. Daarvoor gebruiken we de expertise van ons eigen team én koppelen we de juiste mensen en organisaties aan elkaar.

In de afgelopen 5 jaar hebben wij vele projecten gerealiseerd die er voor zorgen dat mensen, die in een moeilijke situatie zitten, werkelijk geholpen worden. Zoals mensen die vereenzamen, mantelzorgers, jongeren die meer richting nodig hebben of maatschappelijk werkenden die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

We doen dit op diverse terreinen binnen het sociaal-maatschappelijk domein. In opdracht van gemeenten, welzijnsorganisaties of vanuit een maatschappelijke doelstelling die wij onszelf stellen.