Vriendschapstraining en Cursus Creatief Leven

Vriendschapstraining
Soms komt het voor dat leden onrealistische verwachtingen hebben van deelname aan OpenJeHart.
Zij hopen er binnen de kortste keren moeiteloos beste vrienden te vinden of anderszins hechte contacten op te bouwen, maar daar kleven nogal wat uitdagingen aan. Om te beginnen moeten alle betrokkenen zich inzetten voor het opbouwen en onderhouden van het contact, maar hoe pak je dat aan? Op speciaal verzoek van leden die tegen dit vraagstuk aanlopen hebben wij een Vriendschapstraining ontwikkeld waarbij het minder om sociale vaardigheden, maar vooral om sociaal handelen draait.

Cursus Creatief Leven
Voor mensen met een eenzaam brein is allereerst een andere belangrijke stap nodig: een aangename relatie met zichzelf. Via een Cursus Creatief Leven bouwen we dit contact in kleine veilige stappen op. Deze door het Eenzaamheid Informatie Centrum ontwikkelde cursus wordt gegeven door een specialist eenzaamheid. Daarnaast zijn telefonische contacten via het Aandachtcentrum wenselijk, opdat men zich gehoord en gesteund voelt.