Bureau LWPC verbindt mensen

Wij doen dat vanuit onze missie; steun bieden aan mensen in kwetsbare omstandigheden. Daarvoor gebruiken we de expertise van ons eigen team én koppelen we de juiste mensen en organisaties aan elkaar.

In de afgelopen 5 jaar hebben wij vele projecten gerealiseerd die er voor zorgen dat mensen, die in een moeilijke situatie zitten, werkelijk geholpen worden. Zoals mensen die vereenzamen, mantelzorgers, jongeren die meer richting nodig hebben of maatschappelijk werkenden die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

We doen dit op diverse terreinen binnen het sociaal-maatschappelijk domein. In opdracht van gemeenten, welzijnsorganisaties of vanuit een maatschappelijke doelstelling die wij onszelf stellen.

Bureau LWPC ontwikkelt concepten op maat, rolt deze uit, meet de resultaten, schaaft waar nodig bij en zorgt voor borging van de methodiek. We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met bestaande initiatieven en vullen aan wat er nog niet is, maar wel zou moeten zijn. Wij kunnen de aanjagersrol vervullen en de sociaal professionals en vrijwilligers die met een methodiek gaan werken trainen en begeleiden.

‘Mijn hart ligt bij het helpen van mensen. Dat lukt het best wanneer je mensen met elkaar weet te verbinden. En dat is precies wat ik nu doe en waarvoor ik deze organisatie heb opgericht.'

Liane Wolfert

Directeur, Bureau LWPC (Liane Wolfert Personal Coaching)

Ontwikkelen

Het ontwikkelen van een plan begint vaak met de (h)erkenning, inventarisatie en analyse van een bepaalde problematiek. Daar start de gezamenlijke reis met onze opdrachtgevers. Lees meer over ontwikkelen

Trainen

Bureau LWPC is ook een trainings- en opleidingsbureau. We ontwikkelen zowel trainingen voor sociale professionals en vrijwilligers als workshops voor projectleden. Ook verzorgen we diverse re-integratietrajecten. Lees meer over trainen

Uitvoeren

We gaan graag keer op keer die uitdaging aan, met creatieve, ambitieuze en vakkundige oplossingen. Een juiste mix van mensen en middelen vormt de basis om de uitvoering op rolletjes te laten lopen. Lees meer over uitvoeren

Maatwerk

Soms komt het aan op maatwerk. Als gemeente een moeizame relatie met burgerinitiatieven? Wij verbinden en verzorgen de sessies waarbij u weer tot elkaar komt. Lees meer over maatwerk

 

 

NIEUWS

Archief >>

Mantelkring bij Dwarsdenkbijeenkomst VWS

Liane Wolfert van Bureau LWPC werd 13 november uitgenodigd om een presentatie te geven voor de Dwarsdenkbijeenkomst op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Onderwerp was Mantelkring en hoe mantelzorgers nog beter weten te vinden. Veel zorggevers zijn...

Lees meer

,,Eenzaamheid verdient het hele jaar door aandacht”

Wethouder Peter van Bergen van de gemeente Dronten heeft afgelopen woensdag de nieuwe activiteitenagenda van OpenJeHart en Mantelkring in ontvangst genomen. Dit in het kader van de landelijke Week tegen Eenzaamheid die van 27 september t/m 6 oktober wordt gehouden....

Lees meer

Den Haag: structureel aandacht voor eenzaamheid

Van 27 september t/m 6 oktober is het de Week tegen de eenzaamheid. OpenJeHart is een project waarmee in Den Haag op structurele basis en in elk stadsdeel ondersteuning is voor mensen met een klein sociaal netwerk. ,,Deelnemers geven na een tijdje ook aan dat de...

Lees meer

Onze oplossingen

Met de gewenste oplossing voor een probleem voor ogen ontwikkelen we diverse concepten voor uiteenlopende doelgroepen en opdrachtgevers. Soms is dat plaatsgebonden maatwerk; in andere gevallen vormen onze methodieken een antwoord op landelijke vraagstukken, bijvoorbeeld rondom mantelzorgers of mensen met een (te) klein sociaal netwerk.

Mantelkring

Mantelkring haakt aan bij de voornaamste behoeftes van mantelzorgers: ontspanning, herkenning en erkenning. Weer opladen door jezelf te kunnen zijn, op een plek waar het om jou als mantelzorger draait zonder dat de zorgvrager erbij betrokken is. Onder begeleiding van een actief luisterende coach die een verbindende rol vervult, delen leden praktische en emotionele ervaringen. Een goed doordacht activiteitenprogramma biedt creatieve en leerzame onderdelen.
Begin 2017 kreeg Mantelkring uit handen van Martin van Rijn (staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet Rutte II) de Mantelzorg Award uitgereikt. Met link naar Projectenpagina.

OpenJeHart

Bij OpenJeHart komen mensen met een klein sociaal netwerk letterlijk en figuurlijk (weer) in beweging, dikwijls nadat zij een kantelmoment in hun leven hebben doorgemaakt. De OpenJeHart-groepen worden begeleid door een in de methodiek opgeleide coach die actief luistert, doorvraagt, spiegelt en support biedt bij de preventie dan wel bestrijding van eenzaamheid. Het effect van oprechte aandacht is enorm: je ziet mensen werkelijk opbloeien. De bewuste versterking van het sociale netwerk leidt ertoe dat leden zelfredzamer worden, dat vraagverlegenheid afneemt en dat men graag iets voor een ander doet. Lees meer op de Projectenpagina.

SOEP!

Thema: Het gaat niet om wat je hebt maar om wie je bent. Soep! is gericht op jongeren tussen 14 en 18 jaar. Zij leren gedurende het project doelen te stellen, keuzes te maken in het leven en bijvoorbeeld ook bewuster om te gaan met geld. Speciaal voor jongeren uit gezinnen met weinig financiele middelen. Waarbij we ze meer leren over de praktische en emotionele aspecten van geld. Ambassadeur van het project is de uit Dronten afkomstige voetballer Hakim Zyech. Lees meer op de Projectenpagina.

Nieuwe kantoorlocatie Bureau LWPC

Bureau LWPC heeft het afgelopen jaar een forse groei doorgemaakt. Mede ook vanwege onze plannen voor een Aandachtcentrum was een grotere kantoorlocatie hard nodig. Vanaf 1 november zijn wij te vinden in ons nieuwe multifunctionele pand aan de Bloemenzoom 37 in Swifterbant. Je bent er van harte welkom!

Onze referenties

Bureau LWPC heeft op dit moment samenwerkingsverbanden met de gemeenten Den Haag, Lelystad en Dronten en de welzijnsinstellingen in deze plaatsen.

Waar we nadrukkelijk rekening mee houden is de bestaande situatie en hoe wij daar op kunnen aanhaken. Welke expertise is al binnen organisaties aanwezig, waar is aanvulling nodig? Wilt u eens van gedachten wisselen over de mogelijkheden binnen uw gemeente of organisatie? Bel of mail (info@lwpc.nl) ons gerust!

Bekijk de uitgebreide informatie op onze pagina Projecten

Onder de motorkap

Traning en opleiding
Bij Bureau LWPC verzorgen we eigen opleidings- en begeleidingstrajecten voor vrijwilligers en coaches. Er is veel ruimte voor vrijwilligers om door te groeien naar een bijvoorbeeld een rol als coach. Om- en bijscholingstrajecten verzorgen wij ook in opdracht van derden, bijvoorbeeld welzijnsinstellingen die zich onze methodieken eigen willen maken. Dit is ook uitermate geschikt voor teambuilding sessies. Wij beschikken daarnaast ook over meerdere gecertificeerde trainers voor Lumina Spark. Meer over Trainen
Duurzaamheid en schaalbaarheid
Bureau LWPC timmert enorm aan de weg met diverse sociale programma’s waarbij op korte termijn grote groepen deelnemers geactiveerd worden. Met inmiddels 22 groepen en meer dan 1000 deelnemers in diverse steden, is dat een hele uitdaging. Toch is dat nog maar het begin: het is de bedoeling, dat binnen afzienbare tijd honderden groepen met duizenden deelnemers aan de programma’s zullen deelnemen. Dit lukt niet zonder te schakelen op deze groep door middel van een adequaat ICT programma. Bureau LWPC doet dit met behulp van eigen ontwikkeld softwareprogramma, de SmartRollout Workbench. Door de grootschalige uitrol zowel projectmatig als administratief in de SmartRollout software te configureren, kan de backoffice van Bureau LWPC klein blijven. Tegelijkertijd wordt de service aan de deelnemers op grote schaal foutloos uitgevoerd. Bovendien is Bureau LWPC met SmartRollout ‘bestand’ tegen het succes dat er aan komt: een groeiend aantal gemeenten wil de aanpak van LWPC op korte termijn uitgerold zien.
Marketing en communicatie
Marketing en communicatie vormt vaak een wezenlijk onderdeel bij de benadering van bepaalde doelgroepen. Bureau LWPC heeft hierin ruime ervaring en wordt ook vaak gevraagd om dit onderdeel als toevoeging op een bepaald projectplan in te vullen. Dit kan gaan om volledig uitgewerkte marketing- en communicatieconcepten of onderdelen zoals vormgeving, tekstredactie, invulling social media, public relations. Bureau LWCP verzorgde eind 2017 in opdracht van de gemeente Den Haag de volledige campagne rond de maand tegen de eenzaamheid. Hiervoor werd het concept ‘Lichtspoor’ bedacht.
Personeel en detachering

Bureau LWPC beschikt over veel expertise op een breed vlak binnen het sociaal maatschappelijk domein. Het kan daarom handig zijn voor u als organisatie om voor een bepaalde periode structureel gebruik te kunnen maken van onze kennis. Een optie daarbij is om te kiezen voor detachering van een of meerdere medewerkers bij uw organisatie.