Bureau LWPC verbindt mensen

Met Bureau LWPC zetten we ons in voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Het kan hierbij gaan om: eenzamen, mensen met een klein sociaal netwerk, mantelzorgers of bijvoorbeeld jongeren uit kansarme gezinnen.

Wij ontwikkelen en voeren deze projecten uit voor opdrachtgevers in het sociale domein. We zijn gestart in Flevoland, maar inmiddels ook in andere delen van het land actief. Onze methodieken zijn met name gericht op preventie en vroegsignalering. Inmiddels begeleiden we op die manier duizenden mensen.

Het succes van onze onderneming zit in het feit dat wij geloven in de kracht van aandacht, van mens tot mens. Hierdoor leveren we een bijdrage aan een positieve gezondheid, en neemt de druk op sociale voorzieningen af. Dit is ook de reden dat gemeenten en sociaal maatschappelijke organisaties onze klant zijn.

Door de expertise die we hebben opgebouwd worden we als projectbureau ook gevraagd om lokale coalities tegen eenzaamheid te begeleiden. Erg trots zijn we op ons Aandachtcentrum. Door middel van structurele telefonisch aandacht kunnen we nu ook de ernstig eenzame mensen en overbelaste mantelzorgers ondersteunen.

Graag geven we samen met andere partners vorm aan onze missie: in elke gemeente in Nederland plekken creëren waar mensen in kwetsbare omstandigheden terecht kunnen. Zo kunnen we samen de wereld een stukje mooier maken.

‘Mijn hart ligt bij het helpen van mensen. Dat lukt het best wanneer je mensen met elkaar weet te verbinden. En dat is precies wat ik nu doe en waarvoor ik deze organisatie heb opgericht.'

Liane Wolfert

Directeur, Bureau LWPC (Liane Wolfert Personal Coaching)

Ontwikkelen

Het ontwikkelen van een plan begint vaak met de (h)erkenning, inventarisatie en analyse van een bepaalde problematiek. Daar start de gezamenlijke reis met onze opdrachtgevers. Lees meer over ontwikkelen

Trainen

Bureau LWPC is ook een trainings- en opleidingsbureau. We ontwikkelen zowel trainingen voor sociale professionals en vrijwilligers als workshops voor projectleden. We werken daarbij onder meer met de persoonlijkheidsprofielen van Lumina Spark. Lees meer over trainen

Uitvoeren

We gaan graag keer op keer die uitdaging aan, met creatieve, ambitieuze en vakkundige oplossingen. Een juiste mix van mensen en middelen vormt de basis om de uitvoering op rolletjes te laten lopen. Lees meer over uitvoeren

Maatwerk

Soms komt het aan op maatwerk. Als gemeente een moeizame relatie met burgerinitiatieven? Wij verbinden en verzorgen de sessies waarbij u weer tot elkaar komt. Lees meer over maatwerk

 

 

NIEUWS

Archief >>

Grote deelname OpenJeHart Ontmoetingstocht

De belangstelling was overweldigend afgelopen woensdag 2 oktober bij de eerste OpenJeHart Ontmoetingstocht in het Zuiderpark in Den Haag. Bijna 200 mensen gingen even voor twaalf uur van start voor een gezamenlijke wandeling en verklaarden zich hiermee solidair met...

Lees meer

LWPC projectbureau bij coalitievorming eenzaamheid

Bureau LWPC is begin dit jaar aangesteld als projectbureau om in Dronten de coalitie tegen eenzaamheid tot stand te brengen. Vanaf 15 maart ging deze coalitie onder de naam ZamenEen van start met 29 deelnemende organisaties. Op 20 september zijn daar 14 nieuwe...

Lees meer

Ontmoetingstocht met gemeente Den Haag

Bureau LWPC organiseert op woensdag 2 oktober samen met de gemeente Den Haag een grote ontmoetingstocht in het Zuiderpark. Dit in het kader van de Week tegen Eenzaamheid die van 1 tot en met 8 oktober wordt gehouden. Bij deze OpenJeHart Ontmoetingstocht is iedereen...

Lees meer

Onze oplossingen

Met de gewenste oplossing voor een probleem voor ogen ontwikkelen we diverse concepten voor uiteenlopende doelgroepen en opdrachtgevers. Soms is dat plaatsgebonden maatwerk; in andere gevallen vormen onze methodieken een antwoord op landelijke vraagstukken, bijvoorbeeld rondom mantelzorgers of mensen met een (te) klein sociaal netwerk.

Mantelkring

Mantelkring haakt aan bij de voornaamste behoeftes van mantelzorgers: ontspanning, herkenning en erkenning. Weer opladen door jezelf te kunnen zijn, op een plek waar het om jou als mantelzorger draait zonder dat de zorgvrager erbij betrokken is. Onder begeleiding van een actief luisterende coach die een verbindende rol vervult, delen leden praktische en emotionele ervaringen. Een goed doordacht activiteitenprogramma biedt creatieve en leerzame onderdelen.
Begin 2017 kreeg Mantelkring uit handen van Martin van Rijn (staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet Rutte II) de Mantelzorg Award uitgereikt. Met link naar Projectenpagina.

OpenJeHart

Bij OpenJeHart komen mensen met een klein sociaal netwerk letterlijk en figuurlijk (weer) in beweging, dikwijls nadat zij een kantelmoment in hun leven hebben doorgemaakt. De OpenJeHart-groepen worden begeleid door een in de methodiek opgeleide coach die actief luistert, doorvraagt, spiegelt en support biedt bij de preventie dan wel bestrijding van eenzaamheid. Het effect van oprechte aandacht is enorm: je ziet mensen werkelijk opbloeien. De bewuste versterking van het sociale netwerk leidt ertoe dat leden zelfredzamer worden, dat vraagverlegenheid afneemt en dat men graag iets voor een ander doet. Lees meer op de Projectenpagina.

SOEP!

Thema: Het gaat niet om wat je hebt maar om wie je bent. Soep! is gericht op jongeren tussen 14 en 18 jaar. Zij leren gedurende het project doelen te stellen, keuzes te maken in het leven en bijvoorbeeld ook bewuster om te gaan met geld. Speciaal voor jongeren uit gezinnen met weinig financiele middelen. Waarbij we ze meer leren over de praktische en emotionele aspecten van geld. Ambassadeur van het project is de uit Dronten afkomstige voetballer Hakim Zyech. Lees meer op de Projectenpagina.

Dat was een gezellig en creatief teamuitje van Bureau LWPC in Amsterdam!

Onze referenties

Bureau LWPC heeft op dit moment samenwerkingsverbanden met de gemeenten Den Haag, Lelystad en Dronten en de welzijnsinstellingen in deze plaatsen.

Waar we nadrukkelijk rekening mee houden is de bestaande situatie en hoe wij daar op kunnen aanhaken. Welke expertise is al binnen organisaties aanwezig, waar is aanvulling nodig? Wilt u eens van gedachten wisselen over de mogelijkheden binnen uw gemeente of organisatie? Bel of mail (info@lwpc.nl) ons gerust!

Bekijk de uitgebreide informatie op onze pagina Projecten

Onder de motorkap

Aandachtcentrum

Bureau LWPC is met projecten als Mantelkring en OpenJeHart actief in verschillende plaatsen in Nederland. Met hulp van de gemeenten Dronten en Den Haag kunnen mensen uit deze plaatsen gratis gebruik maken van het Aandachtcentrum. De telefonische gesprekken worden gevoerd door speciaal opgeleide vrijwilligers, die de mogelijkheid hebben om door te groeien naar betaalde functies. De hoofdactiviteiten zullen worden verricht vanuit het pand van Bureau LWPC in Swifterbant. Daarnaast kunnen vrijwillige medewerkers vanuit huis werkzaam zijn, bijvoorbeeld bij de projecten in Den Haag.

Traning en opleiding
Bij Bureau LWPC verzorgen we eigen opleidings- en begeleidingstrajecten voor vrijwilligers en coaches. Er is veel ruimte voor vrijwilligers om door te groeien naar een bijvoorbeeld een rol als coach. Om- en bijscholingstrajecten verzorgen wij ook in opdracht van derden, bijvoorbeeld welzijnsinstellingen die zich onze methodieken eigen willen maken. Dit is ook uitermate geschikt voor teambuilding sessies. Wij beschikken daarnaast ook over meerdere gecertificeerde trainers voor Lumina Spark. Meer over Trainen
Marketing en communicatie
Marketing en communicatie vormt vaak een wezenlijk onderdeel bij de benadering van bepaalde doelgroepen. Bureau LWPC heeft hierin ruime ervaring en wordt ook vaak gevraagd om dit onderdeel als toevoeging op een bepaald projectplan in te vullen. Dit kan gaan om volledig uitgewerkte marketing- en communicatieconcepten of onderdelen zoals vormgeving, tekstredactie, invulling social media, public relations. Bureau LWCP verzorgde eind 2017 in opdracht van de gemeente Den Haag de volledige campagne rond de maand tegen de eenzaamheid. Hiervoor werd het concept ‘Lichtspoor’ bedacht.
Personeel en detachering

Bureau LWPC beschikt over veel expertise op een breed vlak binnen het sociaal maatschappelijk domein. Het kan daarom handig zijn voor u als organisatie om voor een bepaalde periode structureel gebruik te kunnen maken van onze kennis. Een optie daarbij is om te kiezen voor detachering van een of meerdere medewerkers bij uw organisatie.