Innovatieve concepten voor mensen in kwetsbare omstandigheden

Mantelkring

Wanneer een mantelzorger te weinig ondersteuning ervaart leidt dit vaak tot overbelasting. Daarmee wordt ook de mantelzorger een zorgvrager. Door de zorg die zij een naaste bieden ervaren mantelzorgers dat het lastig is om sociale contacten te onderhouden. Contact met andere mantelzorgers, ontspanning, net als herkenning en erkenning, is hard nodig om het vol te kunnen houden.

De gedachte achter Mantelkring is ‘Wie zorgt voor de mensen die zorgen?’. Er is zowel aandacht voor individuele als groepsgerichte begeleiding. Bij Mantelkring zijn zelfzorg en het overwinnen van vraagverlegenheid zeer belangrijke thema’s. Er is aandacht voor de uitwisseling van zowel praktische als emotionele ervaringen. Daarnaast zijn de signalen van overbelasting eerder zichtbaar en kunnen we hier met Mantelkring op schakelen. Mantelkring is actief in Dronten, Lelystad en Den Haag.