Innovatieve concepten voor mensen in kwetsbare omstandigheden

Bureau LWPC verbindt mensen

Wij doen dat vanuit onze missie; steun bieden aan mensen in kwetsbare omstandigheden. Daarvoor gebruiken we de expertise van ons eigen team én koppelen we de juiste mensen en organisaties aan elkaar.

In de afgelopen 5 jaar hebben wij vele projecten gerealiseerd die er voor zorgen dat mensen, die in een moeilijke situatie zitten, werkelijk geholpen worden. Zoals mensen die vereenzamen, mantelzorgers, jongeren die meer richting nodig hebben of maatschappelijk werkenden die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

We doen dit op diverse terreinen binnen het sociaal-maatschappelijk domein. In opdracht van gemeenten, welzijnsorganisaties of vanuit een maatschappelijke doelstelling die wij onszelf stellen.

Bureau LWPC ontwikkelt concepten op maat, rolt deze uit, meet de resultaten, schaaft waar nodig bij en zorgt voor borging van de methodiek. We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met bestaande initiatieven en vullen aan wat er nog niet is, maar wel zou moeten zijn. Wij kunnen de aanjagersrol vervullen en de sociaal professionals en vrijwilligers, die met een methodiek gaan werken, trainen en begeleiden.