Innovatieve concepten voor mensen in kwetsbare omstandigheden

Trainingen

Bureau LWPC is ook een trainings- en opleidingsbureau. Aan onze projecten zijn landelijk permanent honderden vrijwilligers/ervaringsdeskundigen betrokken. Wij leiden al deze vrijwilligers zelf op binnen onze Academy door middel van fysieke bijeenkomsten, intervisies en online modules Daarnaast huren welzijnsorganisaties ons in om maatwerk trainingen te verzorgen.

Bureau LWPC ontwikkelt het merendeel van de workshops voor de eigen projecten zelf. Het gaat hierbij om workshops over Vriendschapsvorming, Zelfzorg ervaringsdeskundigen of Stoppen met Piekeren. 

De trainingen van Bureau LWPC zijn aanvankelijk ontwikkelt om eigen medewerkers verder op te leiden. De afkorting LWPC zegt daarbij iets over de ontstaansgeschiedenis van onze organisatie: Liane Wolfert Personal Coaching. 

Kenmerkend bij de uitvoering en borging van onze projecten is dat we lokale mensen inzetten en verder opleiden. Structurele begeleiding is via intervisies in groepsverband opgezet. Hierdoor is de continuïteit en duurzaamheid van het project gewaarborgd. Inmiddels kunnen een breed traject aan trainingen aanbieden voor organisaties in het sociaal-maatschappelijk terrein.