Innovatieve concepten voor mensen in kwetsbare omstandigheden

Aandachtcentrum

Het Aandachtcentrum is verder geprofessionaliseerd in en na de coronaperiode. Hierbij staat de telefonische ondersteuning centraal, bijvoorbeeld wanneer een mantelzorger buiten beeld dreigt te raken maar ook om de deelnemer te stimuleren om actiever aan andere (fysieke) activiteiten deel te nemen. Het Aandachtcentrum zorgt ervoor dat we alle deelnemers 100 % in beeld hebben en vroegsignalering mogelijk is. Het Aandachtcentrum is zowel outbound als inbound; beschikbaar voor zes dagen per week, zondags een voicemail met terugbeloptie.

Binnen het Aandachtcentrum van Bureau LWPC zorgen we voor telefonische ondersteuning van deelnemers, bijvoorbeeld bij de projecten OpenJeHart, Mantelkring en de WachtVerzachter. Dit is een belangrijke aanvulling op ons fysieke activiteitenaanbod waarbij wij in staat zijn om de deelnemers te blijven volgen wanneer men buiten beeld dreigen te raken of niet kunnen of willen deelnemen aan activiteiten. Op jaarbasis gaat het hier om enkele duizenden gesprekken.