Innovatieve concepten voor mensen in kwetsbare omstandigheden

Love Your Mind

Love Your Mind is een project voor en door jongeren dat ingaat op de wachtlijstproblematiek bij jeugdhulpondersteuning. Het vormt een paraplu waaronder jongeren op het gebied van mentale gezondheid informatie, advies, voorlichting, een luisterend oor, lotgenotencontact of ondersteuning kunnen krijgen van speciaal opgeleide (ervaringsdeskundige) jongeren, MindMaatjes genoemd. Daar waar gewenst kunnen zij terugvallen op een professional, maar de contacten zijn tussen jongeren onderling.

Love Your Mind is tot stand gekomen in samenwerking met een bouwteam van het BREN (Boven Regionale Expertise Netwerk). Het project wordt uitgevoerd in regio Haaglanden; Den Haag, Zoetermeer, Delft, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Westland, Midden Delfland, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Samenwerkingspartners van Bureau LWPC in dit project ExpEx, Centrum16-22, Youz, GGZ Delfland, Jeugdwerk van WijkZ en Schakenbosch, Stichting Jess en Jongeren Informatie Punt (JIP).