Werk als ondernemers en organisaties samen tegen eenzaamheid, ieder vanuit je eigen rol. Dat was kort gezegd de boodschap van Liane Wolfert van OpenJeHart en Johan Roodenrijs van Albert Heijn Den Haag tijdens de inspiratieworkshop op het congres van de Community tegen Eenzaamheid Den Haag.

De best practice case van Albert Heijn en OpenJeHart werd afgelopen dinsdag als voorbeeld van een succesvolle samenwerking toegelicht. ,,Als supermarkt kun je het probleem wel signaleren, maar je kunt het niet oplossen. Toch hebben we de ambitie om iets op een duurzame manier te doen aan dit probleem’’, vertelde supermarktmanager Johan Roodenrijs. ,,We zijn dus op zoek gegaan naar sociale ondernemers die ons hier bij kunnen helpen en kwamen onder andere uit bij Bureau LWPC met de OpenJeHart-kringen. Mensen komen bij ons op het netvlies, maar de opvolging is op deze manier ook geregeld. OpenJeHart verliest ze niet uit het oog, belt mensen die uit beeld raken ook gewoon op om te polsen hoe het gaat.’’

Achtergronden eenzaamheid
Liane Wolfert ging tijdens de sessie verder in op een aantal achtergronden van eenzaamheid. Wat er psychisch en lichamelijk verandert met je als je langere tijd eenzaam bent. Dat mensen niet altijd geholpen zijn met een potje bingo, of na een leuke gezellige activiteit toch weer eenzaam thuis zitten. ,,Mensen kunnen het hele jaar door in elk stadsdeel bij ons terecht. Er zijn wekelijkse wandelingen, maar ook maandelijkse themabijeenkomsten, weekenduitjes of bijvoorbeeld trainingen hoe je beter vriendschappen kunt opbouwen.’’

Duurzame oplossing
De vertegenwoordigers van OpenJeHart en Albert Heijn leerden elkaar kennen via de bijeenkomsten van de Haagse Community tegen Eenzaamheid. Vorig jaar december werden de handen ineengeslagen om een concreet plan voor samenwerking te maken. Supermarktpersoneel werd getraind in herkenning van eenzaamheid, vouchers werden uitgedeeld in de winkels waarmee de deelname aan OpenJeHart werd gepromoot, duizenden flyers lagen prominent op elke balie in de 35 Haagse supermarktfilialen. Hiermee werd de basis voor een warme toeleiding en een structurele opvolging gelegd, een voorbeeld van een samenwerking die kan bijdragen aan een duurzame oplossing tegen eenzaamheid.