Ze zijn zich er maar al te goed van bewust: eenzaamheid kan ook onder jongeren een groot probleem zijn. Daarom kwamen de leden van de Jongerenraad van Rabobank Regio Den Haag op het idee om aan de slag te gaan met dit thema. Met hulp van het OpenJeHart Aandachtcentrum gaan zij nu zelf de eenzaamheid onder hun leeftijdsgenoten te lijf.

,,Hoewel het van buitenaf soms anders lijkt, is het ook voor jongeren niet vanzelfsprekend om vrienden te hebben en is het heel lastig om dit bespreekbaar te maken’’, dat zegt Alexandra, een van de deelnemers uit het kernteam van de Jongerenraad. ,,Je wilt niet zielig gevonden worden of erger: het risico lopen ermee gepest te worden. Toch is openheid de eerste stap en een persoonsgerichte aanpak de volgende. Door me in te zetten wil ik graag mijn bijdrage aan een mooiere wereld leveren.’’

Jonge mantelzorgers
Het nieuwe Aandachtcentrum voor jongeren moet contacten leggen met jeugdigen in de leeftijd van 18 tot 27 jaar die kampen met eenzaamheidsgevoelens. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringen die er al zijn bij het bestaande Aandachtcentrum voor volwassenen in Den Haag. Liane Wolfert van het OpenJeHart Aandachtcentrum: ,,De deelnemende jongeren krijgen trainingen waarbij ze meer leren over eenzaamheid. Zij zijn ook degenen die de contacten opbouwen met hun leeftijdsgenoten uit de doelgroep. Dit zal in eerste instantie door regelmatig contact via (beeld)bellen, e-mailen of WhatsApp zijn. De opgedane ervaringen worden mogelijk weer gebruikt voor een vervolgtraject, waarbij ook fysieke ontmoetingen en activiteiten kunnen worden opgezet. Dat hangt ook af van de wensen die we zoal gaan horen. Speciale aandacht zal er ook zijn voor jonge mantelzorgers die er vaak alleen voor staan en daardoor kwetsbaar zijn.’’

Leertraject
Het idee voor het jongerenproject ontstond tijdens de coronacrisis. Medewerkers van Rabobank Regio Den Haag hebben als vrijwilliger meegewerkt bij het Aandachtcentrum dat een luisterend oor biedt aan mensen die daar behoefte aan hebben. ,,Zo’n 25 van onze medewerkers hebben dit de afgelopen periode op vrijwillige basis, veelal vanuit huis gedaan’’, zegt Rabo-directeur Particulieren & Private Banking Harry Wientjens. ,,Toen ook vanuit onze Jongerenraad signalen kwamen om iets te doen aan dit probleem was de verbinding snel gelegd. We trekken nu samen op met het Aandachtcentrum, zodat we ze ook een mooi leertraject kunnen aanbieden. Het moet vooral een project voor en door jongeren worden.’’

Campagne
De officiële presentatie van de campagne van de jongeren en start van het project volgt in de Week tegen de Eenzaamheid, die dit jaar van 1 t/m 8 oktober wordt gehouden. Naast de Rabobank Regio Den Haag zorgt ook de Haagse Community tegen Eenzaamheid voor een kleine financiële impuls om het project van start te kunnen laten gaan.

Het Aandachtcentrum in Den Haag is twee jaar geleden opgezet door OpenJeHart en Mantelkring. Deze initiatieven van Bureau LWPC (www.lwpc.nl) richten zich op de ondersteuning van mensen met een klein sociaal netwerk en mantelzorgers. In alle stadsdelen zijn er op regelmatige basis activiteiten. Het Aandachtcentrum zorgt voor telefonische ondersteuning. Vooral tijdens de coronacrisis was hier onder kwetsbare ouderen en mantelzorgers erg veel behoefte aan.

De Jongerenraad van Rabobank Regio Den Haag bestaat uit 20 betrokken jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar. Zij zijn een klankbord voor directie en management van de bank.

De Haagse Community tegen Eenzaamheid is een platform van ondernemers die binnen hun eigen bedrijfsvoering eenzaamheid bestrijden. Ze doen dit door ondernemers bewust te maken, te inspireren, activeren en met elkaar te verbinden.