DRONTEN – Ze waren overdonderd gaven ze toe, Jan de Graaf en Wim Lanphen, de initiatiefnemers voor de coalitie ZamenEen die zich richt op eenzaamheidsbestrijding in de gemeente Dronten. Maar liefst 26 organisaties ondertekenden afgelopen vrijdag het convenant om samen op te trekken tegen eenzaamheid. Bureau LWPC is hierbij als projectbureau betrokken bij de uitvoering van het plan van aanpak.

In die zin was de missie van Jan de Graaf en Wim Lanphen geslaagd. Bij de burgerinitiatieven Burgers in de Knel en Seniorennetwerk De Bijenkorf hadden ze geconstateerd dat een integrale aanpak van eenzaamheid ook in Dronten hoognodig was. Hiervoor kregen ze de handen op elkaar bij een aantal belangrijke sleutelpartners die een voorbereidingswerkgroep vormden. ,,We gaan met zijn allen nabuurzorg introduceren in de gemeente, maar op de moderne leest geschoeid”, werd als ambitie geformuleerd.

Jan de Graaf wees erop dat het vormen van de coalitie de eerste fase is van een plan van aanpak dat verder wordt uitgerold. ,,Want het grootste probleem blijft het vinden van de uit de doelgroep. De diverse vormen van eenzaamheid vragen om een verschillende benadering. Dat gaan we ook vastleggen in een plan van aanpak, dat vervolgens ook ten uitvoer moet worden gebracht.’’

De officiële lancering van ZamenEen ging afgelopen vrijdag in de Meerpaal ook gepaard met de introductie van de nieuwe voorzitter en kwartiermaker van ZamenEen, Erik Langeweg, oud-wethouder van Dronten. Hij gaat samen met Bureau LWPC van Liane Wolfert uitvoering geven aan het plan van aanpak, dat zich allereerst gaat richten op deze problematiek onder ouderen. Uit gegevens van de GGD blijkt dat het in de gemeente Dronten gaat om een doelgroep van ruim 3300 ouderen. Wanneer alle leeftijden worden meegenomen gaat het over het dubbele aantal mensen dat deze problematiek raakt.

Wethouder Peter van Bergen was ook aanwezig om de initiatiefnemers te bedanken voor hun inspanningen. ,,Eenzaamheid wordt het belangrijkste thema in het sociale domein in de komende jaren. Het is erg mooi om zien op welke manier dit initiatief vanuit de samenleving zelf tot stand is gekomen.’’ Van Bergen was vervolgens namens de gemeente Dronten een van de 26 organisaties die het convenant ondertekende. De volledige lijst met deelnemers staat vermeld op de speciale website van ZamenEen: www.zamen-een.nl. Organisaties die willen aansluiten kunnen hier nadere informatie en contactgegevens vinden.