Bureau LWPC is begin dit jaar aangesteld als projectbureau om in Dronten de coalitie tegen eenzaamheid tot stand te brengen. Vanaf 15 maart ging deze coalitie onder de naam ZamenEen van start met 29 deelnemende organisaties. Op 20 september zijn daar 14 nieuwe organisaties bij gekomen.

Ook landelijk heeft de Dronter coalitie inmiddels aandacht getrokken. Op 20 september organiseerde LWPC de bijeenkomst waarbij wethouder Peter van Bergen namens de gemeente Dronten het landelijk coalitieakkoord ondertekende. Bureau LWPC is ook betrokken bij de komst van minister Hugo de Jonge naar Dronten op 16 december.

Meer info: www.zamen-een.nl.